Rano nie chce mi się wstawać. Od kilku lat jestem permanentnie zmęczony i pewnie dlatego zwracam uwagę na wszystko to, co przypomina mi mój stan wyczerpania.

I don't feel like getting up in the morning. I've been constantly worn out for a few years now. Apparently, I notice everything that resembles my state of exhaustion.

Filip Itoito